De dieetbehandelingsrichtlijn Kindernefrologie is herzien en te vinden onder richtlijnen.

Verder is de position paper Hepatitis E nu ook beschikbaar en te vinden in achtergrond informatie.

Het succesvolle voorlichtingsproject Nierteam aan huis wordt in 2016 in vier academische en vier grote perifere ziekenhuizen ingevoerd door Zorgverzekeraars Nederland en onder begeleiding van het Erasmus MC. Om de opbrengsten in kaart te brengen financiert de Nierstichting een kosteneffectiviteitsanalyse. Nierpatiënten met (bijna) nierfalen in vier regio's, krijgen samen met familie en vrienden, voorlichting aan huis over nierziekten en behandelmethoden.

Het beroepsprofiel diëtist nierziekten is af!
Bekijk hem nu via de site.
Je vind hem wanneer je bovenin je scherm 'beroep' invul bij zoeken.

Door de werkgroep Richtlijnen zijn weer 2 richtlijnen en 1 achtergrondstuk afgerond.
Ze zijn nu beschikbaar via de site!