Voorlichting

Let op: Documenten kun je vanaf nu vinden in onze community.

Inloggen Community
Je kunt hier inloggen met dezelfde gegevens als waarmee je bekend bent.

‘Hoe vertel jij je verhaal?’ Een moeilijk  onderwerp wat impact heeft op iemands leven wil je vaak zo makkelijk en begrijpelijk mogelijk uitleggen. Voorlichtingsmaterialen kunnen ondersteunend zijn bij de voedingsvoorlichting die je geeft.  Het kan de informatie verhelderen, verduidelijken, herhalen enzovoort. Op het gebied van voeding en nierziekten is al veel ontwikkeld. Onder andere door collega’s van diverse nefrologieafdelingen en dialysecentra. Wij hebben diverse materialen ontvangen en doorgenomen en met toestemming van de collega’s geplaatst. Je mag deze gebruiken of overnemen. Wil je deze zelf aan een patiënt meegeven? Dan graag de logo’s verwijderen. Als het een PDF is dan bij de collega een ander bestand opvragen om dat te gebruiken.

De voorlichtingsmaterialen en informatie zijn ingedeeld op het onderwerp welke het meest aan bod komt. Er kunnen ook andere onderwerpen aan de orde komen.

Veel gebruiksgemak gewenst!

De werkgroep Voorlichting