Zoek diëtist

Het Kwaliteitsregister Paramedici voert de kwaliteitsregistratie uit voor diëtisten. Er wordt getoetst of wordt voldaan aan de kwaliteitseisen ten aanzien van kennis en ervaring.

Diëtisten Nierziekten Nederland heeft aanvullende kwaliteitseisen opgesteld voor de diëtist die gespecialiseerd is in de behandeling van nierziekten. Diëtisten die hieraan voldoen zijn in dit register opgenomen. Net startende diëtisten kunnen op z’n vroegst na 1 jaar in het register worden opgenomen. Registratie is niet verplicht en niet iedereen zal kunnen voldoen aan de eisen.

U kunt in het register zoeken op naam diëtist, praktijk/organisatie waar de diëtist werkzaam is of op plaats.

De volgende diëtisten zijn opgenomen in onze zorgkaart.