NVN over Vergelijkingshulp Dialysecentra

18 October, 2017

De NVN heeft met ZorgkaartNederland een informatietool ontwikkeld voor nierpatiënten in de verschillende fasen van hun leven: de Vergelijkingshulp Dialysecentra.

Klik verder voor het bericht dat ze verspreid hebben.

 

De NVN maakt zich sterk voor de beschikbaarheid van keuze-informatie voor nierpatiënten in de verschillende fasen van hun nierziekte. Sommige staan (opnieuw) voor de keuze van een nierfunctievervangende behandeling. Als op basis van gezamenlijke besluitvorming tussen patiënt en zorgverlener (centrum)dialyse de aangewezen behandelvorm is, dan helpt een overzicht van het aanbod van dialysecentra bij het keuzeproces.

 

 

 

Daarom zijn we vorig jaar begonnen met het onderzoeken wat ruim 140 centrum-dialysepatiënten belangrijk vinden bij het dialyseren. De meest genoemde en bruikbare onderwerpen hebben we uitgevraagd bij de dialysecentra. Ruim 97% van de centra en ziekenhuizen heeft hiervoor welwillend gegevens aangeleverd. We zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

 

 

 

Met ZorgkaartNederland hebben we gezorgd dat deze gegevens nu overzichtelijk in de Vergelijkings­hulp Dialysecentra staan. Niet alleen de dialyse­vormen maar ook hun trainings- en service-aanbod, zoals maaltijden en faciliteiten tijdens de dialyse, bezoek en gratis parkeren. Gebruikers kunnen met dit keuze-instrument de gegevens van een dialysecentrum bekijken, maar ook de gegevens van maximaal drie centra naast elkaar zetten in een vergelijkingsoverzicht. Deze informatie kunnen zij desgewenst printen en meenemen om met hun arts te bespreken.

 

 

 

Hoe nu verder?
Onze vergelijkingshulp is de eerste op ZorgkaartNederland die niet is opgesteld op basis van geforma­liseerde ZiZo-indicatoren, maar aan de hand van wat patiënten belangrijk vinden en dialysecentra zelf hebben aangeleverd. Om de betrouwbaarheid te waarborgen zullen we de dialysecentra elke zes maanden vragen of hun gegevens up-to-date zijn en eventuele wijzigingen verwerken.

 

Daarnaast is ZorgkaartNederland momenteel bezig aan een upgrade van het instrument ‘Vergelijkingshulp’. Doel is om alle vergelijkingshulpen op Zorgkaart moderner te maken, en intuïtiever in gebruik voor patiënten. De Vergelijkingshulp Dialyse zal volgens planning over een klein half jaar haar upgrade krijgen. Deze zal met de eerstvolgende update van de gegevens worden gecombineerd.

We hopen met dit nieuwe keuze-instrument nierpatiënten een waardevolle aanvulling te bieden op onze Nierwijzer, Consultkaarten en Niergids. Mocht u er vragen over hebben, mail deze dan naar Clim van Daelen, Beleidsmedewerker bij de NVN (vandaelen@nvn.nl).