Serious game voor nierpatiënten wint Maria ter Welle innovatieprijs 2017

27 March, 2017

Hoe zorg je dat je als nierpatiënt niet te veel natrium, fosfaten of kalium binnenkrijgt? Waarin zitten voldoende eiwitten om de dialysebehandeling goed te kunnen doorstaan? Vrijwel alle nierpatiënten moeten zich houden aan een streng en complex dieet. Het draait om beperken van voedingsstoffen waar patiënten vaak nog nooit van gehoord hebben (denk aan kalium, natrium, eiwit en fosfaat) en die vaak niet terug te vinden zijn op het etiket. De serious game die hier een oplossing voor vond, is de winnaar van de Maria ter Welleprijs 2017.

Hartelijk gefeliciteerd Sophie en Louise!

Iemand met een nierziekte moet veel nieuwe kennis over voeding opdoen. Bij mondelinge en schriftelijke informatieoverdracht onthouden patiënten gemiddeld maar ongeveer 10 procent van de informatie, terwijl bewezen is dat dit stijgt naar 75 procent als men kennis in de praktijk oefent. Sophie Luderer, diëtist van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen ontwikkelde samen met Louise Witteman, diëtist bij Robin Health Games, een serious game om dit probleem aan te pakken. Het spel leert de patiënt over diverse dieetonderdelen. Per voedingsstof zet de speler bijvoorbeeld de producten op volgorde of beantwoordt kennisvragen. Tijdens het spelen is het eenvoudig aanvullende informatie of tips op te vragen of zelf kennis en informatie met anderen te delen via Whatsapp en een chatfunctie.

Sophie Luderer: Het spelen van een spel is een leuke manier om dieetkennis te testen. Kennishiaten kunnen makkelijk achterhaald worden. Daarnaast is de game visueel en dus geschikt voor laaggeletterden. En in de testfase bleek dat de bloedwaarden van de deelnemende patiënten verbeterden.”

Maria ter Welleprijs voor verbetering nierpatiëntenzorg

Met hun spel winnen Sophie Luderer en Louise Witteman de Maria ter Welleprijs 2017. De prijs, waaraan een geldbedrag van 10.000 euro is verbonden, is een initiatief van de Nierstichting en de Willem Kolffstichting. 

 

Met de Maria ter Welleprijs benadrukken de Willem Kolff Stichting en de Nierstichting het grote belang van verbeteringen in de nierpatiëntenzorg door verpleegkundigen, maatschappelijk werkenden en diëtisten. De prijs is een teken van waardering, geeft bekendheid aan die verbeteringen en maakt bredere inzet mogelijk. Dat is nodig, want steun en advies van deze beroepsgroepen is voor nierpatiënten minstens zo belangrijk als de medische zorg van hun arts.

Wie was Maria Ter Welle?

 

Maria ter Welle (1900-1946) was hoofdzuster op de interne afdeling van het Stadsziekenhuis in Kampen. Tussen 1942 en 1946 assisteerde zij professor Willem Kolff bij de ontwikkeling van de eerste kunstnier. Maria ter Welle wist professor Kolff over te halen zijn uitvinding toe te passen op patiënten, tegen bezwaren in van collega-artsen. Zo stimuleerde zij Kolff om door te zetten; zijn rol bij de ontwikkeling van de dialysemachine is van onschatbare waarde. Sinds de eerste succesvolle dialyse in 1945 hebben wereldwijd miljoenen mensen hun leven te danken gehad aan de kunstnier.