Trijntje Kok wint Maria ter Welle prijs 2019

26 March, 2019

GRONINGEN-  Op vrijdag 18 januari heeft Trijntje Kok uit handen van John Jacobze (voorzitter Willem Kolff Stichting) en Katja van Geffen (manager Zorg en Innovatie Nierstichting)  de Maria ter Welle prijs ontvangen tijdens het jaarlijkse inspiratiesymposium ‘Samen Sterk’ in Nieuwegein.

De Maria ter Welle prijs is een initiatief van de Nierstichting in samenwerking met de Willem Kolff Stichting met als doel verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en diëtisten werkzaam in de nierzorg te eren. De winnaars ontvangen naast een medaille een geldbedrag van 2.000 euro dat besteed mag worden aan persoonlijke ontwikkelingen.

 

Trijntje Kok is al 37 jaar werkzaam als diëtist in het Universitair Medisch Centrum Groningen met als grootste aandachtspunt de nefrologie. In Trijntje haar werk staat de patiënt centraal. Zij maakt zich sterk voor eigen regie van en door de patiënt. Zo is ze mede-oprichter van het STERK-programma, en heeft ze met hulp van haar echtgenoot de eerste versie van het Zoutboek zelf in elkaar geknutseld en getimmerd en vervolgens verder ontwikkeld. Met haar pro-actieve en praktische aanpak helpt ze patiënten op een laagdrempelige manier bij het bewustwordingsproces. Binnen hetzelfde thema 'eigen regie' heeft Trijntje meegewerkt aan het boek Eten met Plezier middels het schrijven van hoofdstukken en recepten. Al deze projecten en initiatieven hebben landelijk aansluiting gevonden en blijven een bijdrage leveren aan persoonlijke, kwalitatieve zorg voor nierpatiënten. Op regionaal niveau is Trijntje meerdere malen betrokken geweest bij organisatie van kookworkshops in het kader van World Kidney Day (met DNN regio Groningen), en bij (pre-) dialysevoorlichtingen voor patiënten in de regio. Binnen het UMCG heeft Trijntje tevens kleinschaligere projecten opgezet, zoals de Tour de France (met eigen gemaakte puzzel én prijs) en eiwitrijke hapjes op de dialyse.

 

Naast de projecten in het kader van zelfregie, heeft Trijntje ook vorm gegeven aan de zorg door haar bijdrage aan projecten op het gebied van zorgvernieuwing. Zo heeft ze aan meerdere onderzoeksprojecten meegewerkt om de zorg voor nierpatiënten te optimaliseren en kwaliteit van leven te verbeteren, waaronder ACT - Actieve revalidatie na niertransplantatie. De meest recente inzichten verwerkte zij steeds in onze richtlijnen, bijvoorbeeld op het gebied van voeding na transplantatie. Ook nieuwe, innovatieve vormen van voorlichting en informatieverstrekking zijn haar niet onbekend (getuige natuurlijk ook het Zoutboek), bijvoorbeeld in het kader van Health Hacks op festivals (Noorderzon, de Nacht van Kunst en Wetenschap). Het door haar ontwikkelde Groninger kruid voor één van de Health Hacks is binnen het UMCG nog steeds befaamd.

 

Op het gebied van landelijk beleid heeft Trijntje zich als actief lid langdurig ingezet voor de Diëtisten Nierziekten Nederland. In de rol van penningmeester heeft ze twee termijnen van drie jaar in het bestuur gezeten.  Tevens heeft Trijntje zich structureel ingezet voor scholingen voor andere beroepsgroepen, zoals dialyseverpleegkundigen, transplantatieverpleegkundigen en artsen in opleiding. Kennis en ervaring delen met andere zorgprofessionals heeft ze ook in praktijk gebracht op meerdere symposia en congressen, waaronder meerdere edities van de NND. Door haar bijdrage aan de ontwikkeling van landelijk voorlichtingsmateriaal, zoals het Zoutboek en Eten met Plezier, ondersteunt zij indirect, maar op dagelijkse basis, verschillende professionals in het werkveld. Ook aan bewustwording over gezonde voeding bij het algemene publiek heeft Trijntje bijgedragen, bijvoorbeeld door haar inzet voor Health Hacks op Noorderzon Festival en de Wetenschapsdagen voor kinderen en ouders.

 

De jury loofde Trijntje om haar initiatieven en bijdrage binnen het werkveld: “Trijntje Kok-Steenbergen zet zich al vrijwel haar hele werkzame leven in voor de (dieet-)zorg voor nierpatiënten en heeft daarnaast op eigen initiatief diverse voorlichtingsmiddelen ontwikkeld. Zo nam zij het initiatief voor het Zoutboek en schreef ze het kookboek Eten met Plezier. Inmiddels behoort het Zoutboek tot één van de belangrijkste voorlichtingsmiddelen van de Nierstichting om het zoutgehalte in producten inzichtelijk te maken. En is het kookboek voor veel nierpatiënten een inspiratiebron om (beter) met hun strenge dieet om te gaan. Ook heeft Trijntje veel bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek en scholing van andere beroepsgroepen. Ze heeft gedurende haar carrière op hoog niveau zorg gegeven aan patiënten met een nierziekte, met continue aandacht voor het versterken van de eigen regie op hun ziekte.” Katja van Geffen (manager Zorg en Innovatie Nierstichting): “Trijntje schroomt bovendien niet om haar mening te geven en houdt ook ons als Nierstichting scherp in wat wij doen. Maar altijd op een constructieve manier.”  

 

Voor Trijntje is dit een mooie afsluiter van haar succesvolle loopbaan: zij zal met ingang van 1 oktober 2019 stoppen met werken.