Doelstelling en visie

De DNN stelt zich ten doel: het geven van een optimale dieetbegeleiding van de patiënt met een nefrologische aandoening en het uitdragen en implementeren van relevante actuele inzichten en ontwikkelingen ten aanzien van diëtetiek bij nierziekten bij de betrokken disciplines intra- en extramuraal.