Werkgroepen

Werkgroep Richtlijnen

Doelstelling:

Het onderbouwen  van het diëtistisch handelen met de hoogste mate van beschikbaar bewijs uit wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van patiënten met nierinsufficiëntie in alle stadia, inclusief nier(pancreas)transplantatie en nefrotisch syndroom

Email: werkgroeprichtlijnen@dietistennierziekten.nl


Werkgroep Voorlichting

Doelstelling:

Leden informeren, faciliteren en ondersteunen met voorlichting (smateriaal) en activiteiten.

Email: werkgroepvoorlichting@dietistennierziekten.nl


Werkgroep Scholing

Doelstelling:

De werkgroep scholing zorgt voor passende geaccrediteerde scholing voor diëtisten, gespecialiseerd in nierziekten en/of niertransplantatie. De werkgroep scholing organiseert scholing naar behoefte.

Email: werkgroepscholing@dietistennierziekten.nl


Werkgroep Kwaliteit

Doelstelling:

Zelf ontwikkelen c.q. een bijdrage leveren aan de ontwikkeling door derden van producten waarmee de leden van Diëtisten Nierziekten Nederland de kwaliteit van de dieetbehandeling van patiënten nierziekten aantoonbaar kunnen maken.

Email: werkgroepkwaliteit@dietistennierziekten.nl


Werkgroep Website

Doelstelling:

Werkgroep automatisering is komen te vervallen en de werkgroep is omgedoopt tot de werkgroep website. In 2015 is de website herzien en in 2018 zijn we overgegaan op een ander platform. De werkgroepleden zorgen voor het up-to-date houden van de website.

Email: werkgroepwebsite@dietistennierziekten.nl


Werkgroep Onderzoek

Doelstelling:

Leden informeren, stimuleren en ondersteunen bij het doen van onderzoek of het participeren binnen onderzoek. En het inventariseren van lopende onderzoeken m.b.t. voeding en nierziekten in Nederland waar DNN leden aan (mee)werken.

Email: werkgroeponderzoek@dietistennierziekten.nl