Geschiedenis

De DNN is in 1979 opgericht onder de naam WDN (Werkgroep Diëtisten Nierziekten) naar een initiatief van diëtisten uit Amsterdam en Leiden. Er kwamen toen 36 diëtisten naar de eerste landelijke vergadering.

Gezien het succes van deze bijeenkomst en de behoefte aan regelmatig overleg, overdracht van kennis en het komen tot een eenduidige voedings- en dieetadvisering, werd besloten om deze vergadering jaarlijks terug te laten komen in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. Tevens werd de groep opgesplitst in 3 regio’s, die jaarlijks een regiobijeenkomst organiseren. In januari 1983 nam de WDN zitting in het Landelijk Overleg Nierfunctievervangende Therapie (LONT). In de loop der jaren zijn er verscheidene kleine werkgroepen binnen de WDN ontstaan, waardoor de groep in 1992 besloot de naam te veranderen in Diëtisten Nierziekten Nederland (DNN). Sinds 2006 heeft de DNN de juridische rechtsvorm vereniging aangenomen door het vastleggen van de statuten bij de notaris.