Nieren.nl

Vergroot je kennis, deel je ervaring

Vind betrouwbare informatie over leven met nierschade. En ontmoet mensen zoals jij in een veilige omgeving.


Nieren.nl is gemaakt omdat nierpatiënten en hun naasten behoefte hadden aan 1 online platform voor betrouwbare informatie én uitwisseling van ervaringen.

Nieren.nl is een gezamenlijk initiatief van de Nierstichting en de Nierpatiënten Vereniging Nederland.

Nieren.nl